ЗАЩО „ФИШЕРИ 2009” ООД?

->  Защото сме утвърдени на Българския пазар, като по статистиките на ИАРА, фирмата се нарежда на челните позиции по производство и продажба на продукти от аквакултура, с което сме допринесли съществено за развитието на рибовъдството като отрасъл.
-> Защото работим съгласно изискванията на българското законодателство, предоставяйки на клиентите си всички необходими документи за произход и продажба на стоката си.
-> Защото към качеството на нашата работа, ние предлагаме комплексно обслужване включващо продажба, транспорт и коректност към  клиентите си.
-> Защото сме млад мениджърски екип, с неспиращ стремеж към усъвършенстване, развитие и модернизация, който цели да отговаря както на европейските изисквания, така и на нуждите на пазара по най-добрия начин.
-> Защото  фирмата разполага с висококвалифициран персонал от специалисти по отглеждане, хуманно отношение и транспортиране на рибата, в комбинация с модерен автопарк за транспорт на жива и охладена риба.

Адрес

с. Ряхово,
област Русе
ул. „Д-р Петър Берон” 16
е-поща: fishery2009@abv.bg

Телефони

0879 / 12 83 16