ЗА НАС

Малко история

-> Пътят на основателя на бизнеса с рибата, Антон Стоянов преминава от риболова по река Дунава, до търговията на продукти от аквакултури. Богатият му опит с рибата, датиращ от преди 20 години, успешно се развива и спомага за реализация не само на българския пазар, но и в Румъния.

-> През 2009 година дейността е поета от „Фишери 2009” ООД като фирма за преработка и търговия с риба, рибовъдство и улов на риба. Гъвкавостта и професионализма на младия мениджърски екип, ръководен от Управителя – инж. Даниела Стоянова, както и желанието за работа и неспиращия стремеж към усъвършенстване, превръщат фирмата в един от лидерите на рибния пазар.

Настояще и бъдеще

-> Дружеството е специализирано в улов и търговия с риба от вътрешни и естествени водоеми, а през последните години се специализира и в рибовъдството на различни видове риба като толостолоб, амур и шаран.

-> В момента фирмата стопанисва успешно няколко наети язовира и разполага с възможности и ресурс за развиване на дейността, като по този начин ще може да осъществява затворен цикъл на работа – от зарибяването, отглеждането и улова,   до доставката на различен асортимент от риба.

-> От 2011 година фирмата разполага със закупен имот, на който да реализира намеренията си за създаване на модерна производствена база по европейски стандарти.

Адрес

с. Ряхово,
област Русе
ул. „Д-р Петър Берон” 16
е-поща: fishery2009@abv.bg

Телефони

0879 / 12 83 16