РИБОЛОВ И РИБОВЪДСТВО

Фишери 2009 ООД осъществява улов и търговия с риба от вътрешни и естествени водоеми, а през последните години се специализира и в рибовъдството на различни видове риба.

Ние предлагаме риба с доказан произход и невероятни вкусови качества. Политиката на фирмата е насочена към екстензивно и/или полуинтензивно рибовъдство. При екстензивното рибовъдство не се прилагат индустриални методи, техника и съоръжения. Рибата не се храни интензивно със специализирани рибни фуражи, а само периодично се подхранва със зърно (от житни и бобови култури). При отглеждането ѝ не се прилагат лекарствени средства. Рибата използва пълноценно биологичното разнообразие на фито и зоопланктон в естествената си среда.

Дружеството стопанисва общо пет водоема на територията на страната. Една от основните дейности е улов от вътрешни и естествени водоеми.
През последната година се специализира в производството на сладководни видове: шаран, толстолоб, амур, сом, бяла риба и щука. Отглежда както зарибителен материал, така и еднолетни, едногодишни и риби за консумация, с което напълно затваря производствения си цикъл.

Повече снимки можете да разгледате в нашата Галерия

Адрес

с. Ряхово,
област Русе
ул. „Д-р Петър Берон” 16
е-поща: fishery2009@abv.bg

Телефони

0879 / 12 83 16