ФИРМА „ФИШЕРИ 2009” ООД – СЕЛО РЯХОВО, ОБЛ. РУСЕ
е специализирана в производство, улов, транспорт и търговия с риба: шаран, толостолоб, каракуда, амур, бяла риба, сом, щука.
Дружеството осъществява улов и търговия с риба от вътрешни и естествени водоеми, а през последните години се специализира и в рибовъдството на различни видове риба.
Складовата база е разположена в село Ряхово, община Сливо поле, област Русе, в непосредствена близост до река Дунав и на 20 км от Дунав мост – град Русе.

Фирмата използва индивидуален подход към всеки клиент, като залага на коректност при спазване на поетите ангажименти и срокове на доставка. Основните ни  клиенти са големи търговски вериги и хипермаркети като МЕТРО, Реал,  не само в България, а и в Румъния.

Основното, което отличава „Фишери 2009” ООД от останалите в бранша е:


Проект предприятие

header-predpriyatie_1

 

Проект и главна цел: Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на преработвателни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: ФИШЕРИ 2009 ООД, ЕИК 200626643
Проект № BG14MFOP001-5.015
Обща стойност: 49600лв., от които 37200лв. европейско и 12400 лв. национално съфинансиране.

Начало: 10.09.2021г.
Край: 10.10.2021 г.


Проекти – аквакултура

header-predpriyatie_1

Проект и главна цел: Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
 
Бенефициент: ФИШЕРИ 2009 ООД, ЕИК 200626643
Проект № BG14MFOP001-2.017-0033
Обща стойност: 12120 лв., от които 9090 лв. европейско и
3030 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 22.10.2021 г.
Край: 22.11.2021 г.

header-predpriyatie_1

Проект и главна цел: Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
 
Бенефициент: ФИШЕРИ 2009 ООД, ЕИК 200626643
Проект № BG14MFOP001-2.017-0030
Обща стойност: 2290 лв., от които 1717.50 лв. европейско и
572,50 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 22.10.2021 г.
Край: 22.11.2021 г.

header-predpriyatie_1

Проект и главна цел: Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
 
Бенефициент: ФИШЕРИ 2009 ООД, ЕИК 200626643
Проект № BG14MFOP001-2.017-0031
Обща стойност: 18190 лв., от които 13642.50 лв. европейско и
4547.50 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 22.10.2021 г.
Край: 22.11.2021 г.

header-predpriyatie_1

Проект и главна цел: Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: ФИШЕРИ 2009 ООД, ЕИК 200626643 Договор BG14MFOP001-2.014-0028-C02

Обща стойност: 70 000 лв., от които 52 500 лв. европейско и 17 500 лв. национално финансиране.

Начало: 13.10.2020 г. Край: 13.02.2021 г.

 

header-predpriyatie_1

Проект и главна цел: Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: ФИШЕРИ 2009 ООД, ЕИК 200626643 Договор BG14MFOP001-2.014-0075-C01

Обща стойност: 2 290лв., от които 1 717, 50 лв. европейско и 572.50 лв. национално финансиране.

Начало: 10.12.2020 г. Край: 10.04.2021 г.

Адрес

с. Ряхово,
област Русе
ул. „Д-р Петър Берон” 16
е-поща: fishery2009@abv.bg

Телефони

0879 / 12 83 16